Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності від славного минулого до сьогоднішніх днів

Майже 80-річний шлях становлення і розвитку системи цивільної оборони підтверджує, що вона має свою багаторічну, сповнену героїчними подіями історію, а відтак і свої славні традиції, свою яскраву сторінку в історії рідного міста, держави.

Історія нашого освітнього закладу писалась золотими літерами разом з історією становлення і розвитку системи цивільної оборони держави, практичним досвідом, натхненною працею і навіть ціною життя громадян.

Із прийняттям у 1928 році Народним Комісаріатом з військових і морських справ «Положення про Місцеву протиповітряну оборону Союзу РСР» (МПВО) на початку 30-х років 20-го століття на Україні закладаються організаційні основи щодо створення Місцевої протиповітряної оборони (МПВО). У цей же час у республіці створюються 632 авіахімічних гуртки, добровільні формування МПВО, 119 курсів для навчання населення способам захисту від повітряного та хімічного нападу, діям при виникненні аварій, катастроф і стихійних лих.

Такі курси були організовані у місті Києві і займалися підготовкою населення до можливих ударів із повітря та хімічних атак. У цілому система МПВО витримала іспит часом і боями у Великій Вітчизняній війні та існувала до 1961 року. На початку 60-х років ХХ століття у зв’язку зі зміною військово-політичної обстановки згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР у 1961 р. Місцева протиповітряна оборона перейменована в Цивільну оборону. Цей процес привів до серйозного перегляду основних засад і положень у вирішенні проблем захисту населення і народного господарства.

Змінювалися з часом цілі й завдання курсів, іноді дуже швидко, так як історія не терпить одноманітності.

Нові часи внесли свої корективи: виходячи з потреб міста, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту», розпорядженням Голови Київської міської державної адміністрації від 18.03.2002 № 515 «Про реорганізацію міської мережі курсів цивільної оборони у районах міста Києва та створення Міських курсів цивільної оборони» та наказу МНС України від 29.03.2002 № 90 на існуючій базі мережі районних курсів цивільної оборони міста Києва створено єдині Міські курси цивільної оборони міста Києва.

Начальниками курсів у різні роки були призначені:

 • полковник Чередніченко Михайло Гаврилович (22.04.2002-27.10.2003);
 • підполковник Шишов Олексій Станіславович (12.11.2003-14.07.2004);
 • полковник служби цивільного захисту Сімонов Юрій Геннадійович (16.09.2004-20.12.2010).
 • полковник служби цивільного захисту Войтенко Василь Васильович (10.03.2011-14.06.2013).

І вже у 2013 році, згідно наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 17 травня 2013 року № 232 «Про зміну найменування і затвердження нової редакції Статуту Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Київ», на їх базі створено Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва є постійно діючою навчально-методичною установою цивільного захисту України, що забезпечує на міському та об'єктовому рівнях здійснення функціонального навчання осіб командно-начальницького складу інших управлінських кадрів та фахівців підприємств, установ і організацій, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту, і сприяють виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

До складу Центру входять:

 • управління Центру;
 • Курси удосконалення керівних кадрів;
 • Цикл практичної підготовки;
 • міжрайонні навчально-консультаційні пункти;
 • центральний методичний кабінет;
 • лабораторія (наочних засобів навчання);
 • лабораторія (експериментально-аналітичних досліджень);
 • адміністративно-господарська частина.

Щорічно в Центрі проходять функціональне навчання фахівці, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

Працівниками Центру надається консультаційно-методична допомога керівництву суб’єктів господарської діяльності в підготовці та проведенні спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, проведенні «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх навчальних закладах і «Тижня безпеки дитини» в дошкільних закладах.

Нині педагогічний склад Центру – це високопрофесійні, досвідчені кадри у сфері цивільного захисту. У більшості майстрів виробничого навчання, викладачів і методистів Центру вища освіта, за плечима багатий досвід практичної роботи, а саме: старший майстер виробничого навчання Ковальчук Ю.Г. – лауреат Державної премії Молдавської РСР 1987 року в області науки і техніки, в 1992 році він проходив службу на посаді заступника начальника штабу Цивільної оборони України. Ковальчук Ю.Г., Степанов Г.С., Бабаков С.М. брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в 1986 році; майстер виробничого навчання Бабаков С.М.,  завідувач НКП Булат А.С.  та методист центрального методичного кабінету Лішунов М.В. – учасники бойових дій на території інших держав.

Багаторічний професійний досвід, життєва мудрість, оптимізм ветеранів знаходять відгук у серцях молоді, що згуртовує їх навколо важливої цілі – служіння українському народові.