Навчання слухачів категорії «Особи з питань цивільного захисту»

На курсах удосконалення керівних кадрів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва в період з 06 по 12 березня 2018 року навчалися слухачі категорії «Особи з питань цивільного захисту».

 Керівництво та викладачі курсів, створили всі умови для якісного навчання, яке було спрямовано на розширення професійної компетентності слухачів категорії «Особи з питань цивільного захисту» у сфері цивільного захисту, котрі повинні вміти:

·забезпечувати виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єкті суб’єкта господарювання;

·організовувати та контролювати проходження посадовими особами суб’єкта господарювання навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки;

·організовувати та забезпечувати проведення з працівниками індивідуального і курсового навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

·готувати звітні документи з питань цивільного захисту;

·розробляти проекти наказів керівника суб’єкта господарювання щодо організації та реалізації заходів цивільного захисту;

·планувати та забезпечувати виконання заходів у сфері цивільного захисту на відповідному суб’єкті господарювання;

·підтримувати у готовності сили і засоби до реагування на надзвичайні ситуації та вживати заходи щодо усунення або мінімізації їх наслідків;

·організовувати взаємодію з посадовими особами органу управління цивільного захисту в межах виконання функціональних обов’язків;

·організовувати заходи з евакуації, укриття населення в захисних спорудах.

Активно обговорювались питання щодо специфіки функціонування системи цивільного захисту своїх підприємств, установ та організацій у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації.

У ході занять слухачі вивчили і підвищили рівень знань з наступних питань:

·нормативно-правову базу у сфері цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях;

·склад, завдання, режими функціонування та підтримання в постійній готовності територіальної підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ та її ланок;

·склад органів управління, сил та засобів цивільного захисту на суб’єкті господарювання та відповідній території;

·правові і організаційні основи діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту;

·вимоги до техногенної та пожежної безпеки суб’єктів забезпечення ЦЗ;

·сутність, функції та основні заходи щодо реалізації завдань із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

·організацію та порядок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період.

У ході практичних занять слухачі оволоділи технологіями вирішення основних завдань цивільного захисту відповідно до своїх функціональних обов’язків.

Після завершення навчання всі продемонстрували високий рівень знань під час захисту рефератів та проходження підсумкового модульного контролю.

 

Матеріал підготовлено викладачем курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва Горіним  І.І.