Ще один випуск слухачів на курсах удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва

На курсах удосконалення керівних кадрів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва з 12 по 15 лютого цього року проходили функціональне навчання відповідальні секретарі комісій з питань надзвичайних ситуацій закладів освіти.

 Керівництво та викладачі курсів, створили всі умови для якісного навчання. Особлива увага була приділена практичній спрямованості навчального процесу та його належному методичному забезпеченню.

Слухачі, які пройшли навчання, вивчили нові нормативно-правові акти та керівні документи у сфері цивільного захисту, що регламентують діяльність комісії з питань надзвичайних ситуацій закладу освіти та роль в цьому процесі відповідального секретаря комісії, а також усвідомили правові і організаційні основи діяльності закладів освіти у сфері цивільного захисту.

В ході практичних занять слухачі оволоділи технологіями вирішення основних завдань цивільного захисту відповідно до своїх функціональних обов’язків та набули практики з організації взаємодії комісій з питань надзвичайних ситуацій закладів освіти, з органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності), створеної Міністерством освіти і науки України і територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту  та їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

При обговоренні актуальних проблем удосконалення та підвищення ефективності заходів цивільного захисту в Україні, місті Києві та в  навчальних закладах слухачі прийшли до висновку, що зі змісту статті 3 Конституції України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» та статті 4 Кодексу ЦЗ України: «Цивільний захист − це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період» напрошується тільки один, очевидний, висновок: цивільний захист – це одна з найважливіших функцій держави.

Прийшовши до такого висновку, слухачі звернули увагу і на очевидне порушення статті 20 Кодексу цивільного захисту України Міністерством освіти та науки України: пункт 3 частини 2 цієї статті вимагає, саме вимагає, а не рекомендує чи просить, щоб у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які навчаються, для організації заходів цивільного захисту призначалися  посадові особи, але Міністерство жодних кроків для виконання цієї вимоги Кодексу не робить і не вносить такої посади до типового штатного розпису навчальних закладів, а це означає, що хтось із заступників керівника закладу працює з перевантаженням. Якщо ж ця посада не вводиться через брак коштів, то слухачі пропонують в школах, де директор має більше одного заступника, посаду другого заступника  назвати "Заступник директора з питань цивільного захисту".

Після завершення навчання всі слухачі продемонстрували високий рівень знань під час захисту рефератів та проходження підсумкового модульного контролю.

 

Матеріал підготовлено викладачем НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва

 Олійником Ф.Ю.