Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, установах та організаціях при проведенні практичних заходів у січні 2018 року

Здійснення педагогічними працівниками Центру методичного супроводу підприємств, установ та організацій столиці під час проведення ними практичних заходів з навчання персоналу діям у надзвичайних ситуаціях у січні поточного року відбувалось відповідно до Плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях міста Києва в 2018 році та згідно з Розкладом занять з практичного навчання Циклу практичної підготовки Курсів удосконалення керівних кадрів Центру.

 За вказаний період здійснено методичний супровід 2 підприємств, установ, організацій, що проводили практичні заходи: спеціальних об’єктових навчань (СОН) − 1, об’єктових тренувань у закладах вищої освіти (ОТ ЗВО) − 1, до яких було залучено 51 особа.

«Визначенні види практичних заходів показали ряд проблемних моментів, на які потрібно звернути увагу керівництву підприємств, установ, організацій. Зокрема, на перший план виходить недостатній рівень сприйняття керівниками формувань цивільного захисту та їх підлеглими задач і цілей навчання та дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру.Не всі керівники формувань цивільного захисту підприємств, установ, організацій пройшли навчання у НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва. А це в свою чергу веде до того, що особовий склад формувань цивільного захисту (ЦЗ) має слабкі знання функціональних обов’язків відповідно займаних посад з питань ЦЗ. Щоб виправити подібну ситуацію, керівництву підприємств, установ, організацій доцільно більш тісно співпрацювати з майстрами та старшими майстрами виробничого навчання Центру під час підготовки таких практичних заходів»,− зазначив начальник Циклу практичної підготовки Центру підполковник служби цивільного захисту Баландін О.С.

У кращий бік хочеться відмітити роботу майстра виробничого навчання Смірнова Д.О. по методичному супроводу об’єктового тренування у закладі вищої освіти, яке відбулось у Деснянському районі в Міжнародному науково-технічному університеті імені Ю. Бугая 18 січня 2018. До заходу було залучено 17 осіб.

 

 

Матеріал підготовлено начальником Циклу Курсів удосконалення керівних кадрів Баландіним О.С. та методистом ЦМК НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва Ільченко Н.В.