Слухачі НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва навчались організовувати цивільний захист

 

З 19 по 24 січня 2018 року в Центрі проведено підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту керівників закладів загальної середньої освіти та їх заступників.

 На початку занять перед слухачами виступив начальник Центру полковник служби цивільного захисту Войтенко Василь Васильович, який довів актуальні питання організації цивільного захисту у навчальних закладах на сучасному етапі впровадження освітньої реформи та ознайомив їх з порядком організації курсової підготовки.

Викладачі курсів Горін І.І., Коренчук О.С. та Олійник Ф.Ю. під час занять в дискусійній формі роз’яснювали слухачам особливості організації цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти, намагалися удосконалити їх уміння щодо прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій, практично відпрацювали алгоритми вирішення основних завдань відповідно до функцій та обов’язків у різних режимах функціонування єдиної держаної системи цивільного захисту.

Особливу увагу викладачі приділили питанням планування цивільного захисту у підпорядкованих закладах, організації теоретичного та практичного навчання учасників освітнього процесу діям при загрозі та виникненні ймовірних надзвичайних ситуацій. Також обговорено питання комплексного підходу щодо виконання Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МОН України від 21.11.2016 № 1400.

Питання, що висвітлювались, викликали зацікавленість у слухачів. Під час занять вони мали змогу поставити численні питання щодо практичного втілення у життя вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту.

Використовуючи методи активного навчання, слухачів вчили приймати швидкі та обґрунтовані рішення щодо організації цивільного захисту, розробляти розпорядчі та плануючі документи, організовувати підготовку органів управління та сил цивільного захисту, практично відпрацьовувати питання заходів цивільного захисту під час проведення об’єктового та протипожежних тренувань

Навчання було завершено 24 січня проведенням круглого столу з обговорення актуальних проблем удосконалення та підвищення ефективності організації цивільного захисту у місті Києві, конкретних закладів освіти, з яких навчалися слухачі.

На початку і в останній день занять слухачі пройшли тест-контроль щодо визначення рівня знань, який вони отримали в процесі навчання. Мала місце відмінна позитивна динаміка, що свідчить про ефективність проведеного функціонального навчання.

Всі 21 слухач, які представляли заклади загальної середньої освіти Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів міста Києва успішно пройшли навчальний курс, захистили випускні кваліфікаційні роботи, склали тести підсумкового контролю, продемонстрували високий рівень підготовки та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Матеріал підготовлено викладачем НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва  Коренчуком О.С.