Створена робоча група для вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу

Рішенням начальника НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва створена робоча група для вдосконалення змісту Робочих навчальних програм функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення), (далі – Програми) – важливого елементу комплексу навчально-методичного забезпечення функціонального навчання 22 категорій слухачів керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначені Замовником для навчання у 2018 році.

 Творчий колектив працює під орудою завідувача центрального методичного кабінету Анатолія Іванова за участі заступника начальника центру з навчальної та виробничої роботи Юрія Кулакевича, викладача курсів удосконалення керівників кадрів Олександра Коренчука, старшого майстра виробничого навчання Циклу практичної підготовки Петра Зубченка.

«Актуальність і значення здійснення вказаної науково-методичної діяльності є похідною вимог розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» і «Про схвалення Стратегії реформування системи ДСНС України», вимог ДСНС України «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях», − відзначив Юрій Кулакевич.

В основу напрацьованих пропозицій вдосконалення загальної, профільної та регіональної складової вказаних Програм покладені методичні рекомендації наукового видання Сергія Осипенка − «Поради майстру виробничого навчання курсів цивільного захисту» в редакції Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України 2017 року.

Зміст навчального матеріалу Програм орієнтується на можливість забезпечення диференційованого підходу до функціонального навчання відособлених груп слухачів, запропонованих замовниками, у частині, що стосується набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.

Видами організації занять за Програмами пропонуються інструктивні, класно-групові заняття, (практичні) заняття, консультації та самостійна робота.

Рівень засвоєння слухачами навчального матеріалу Програми буде здійснюватись у формі вхідного, поточного та підсумкового контролю.

 

Робоча група відчуває постійну підтримку з боку начальника Центру Василя Войтенка, завідувача Курсами удосконалення керівних кадрів Юрія Сімонова. Зацікавлено і активно відносяться до співпраці фахівці центрального методичного кабінету Микола Лішунов, Наталія Ільченко, старші майстри Юрій Ковальчук та Ігор Цитлес, викладач Іван Горін.

 

Матеріал підготовлено ст. МВН  НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва

Зубченком П.А.