Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, установах та організаціях при проведенні практичних заходів у листопаді 2017 року

Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях складається з його теоретичної частини (за програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях), а також практичної частини – під час проведення підприємствами, установами, організаціями спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. Визначені види навчання проводяться підприємствами, установами, організаціями за їх методичного супроводу Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва (далі – Центр).

 Здійснення педагогічними працівниками Центру методичного супроводу підприємств, установ та організацій столиці під час проведення ними практичних заходів у листопаді поточного року відбувалось відповідно до Плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях міста Києва в 2017 році та згідно з Розкладом занять з практичного навчання Циклу практичної підготовки Курсів удосконалення керівних кадрів Центру.

За вказаний період здійснено методичний супровід 18 підприємств, установ, організацій, що проводили практичні заходи, до яких було залучено 1495 працівників: спеціальних об’єктових навчань – 13, об’єктових тренувань у вищих навчальних закладах – 3.

«Проведені практичні заходи сприяли виробленню злагодженості в діях всіх органів управління та сил цивільного захисту, охоплених методичним супроводом підприємств, установ, організацій. Разом з тим, було виявлено окремі питання, що потребують подальшого доопрацювання керівництвом підприємств. Серед них: недостатнє відпрацювання плануючих та звітних документів підготовки і проведення практичних заходів; особовий склад формувань цивільного захисту має слабкі знання функціональних обов’язків відповідно до займаних посад з питань цивільного захисту»,− зазначив начальник Циклу практичної підготовки Центру підполковник служби цивільного захисту Баландін О.С.

У кращий бік хочеться відмітити роботу майстра виробничого навчання Ященка В.В. по методичному супроводу об’єктового тренування у навчальному закладі вищої освіти, яке відбулось у 14 листопада 2017 у Національному таврійському університеті. До заходу було залучено 112 осіб.

 

Матеріал підготовлено начальником Циклу Курсів удосконалення керівних кадрів Баландіним О.С. та методистом ЦМК НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва Ільченко Н.В.