Розпочато функціональне навчання керівного складу районних у місті Києві державних адміністрацій

Підвищення кваліфікації керівного складу місцевих органів виконавчої влади розглядається керівництвом міста Києва як одне з першочергових завдань діяльності у сфері цивільного захисту, без розв’язання якого неможливо забезпечити ефективність функціонування районних ланок територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту України.

Для реалізації цього завдання з 29 листопада 2017 року в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва розпочато функціональне навчання слухачів категорії «Керівники місцевих органів виконавчої влади та їх заступники» за 45-годинною навчальною програмою. У навчанні беруть участь:

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Наталія Володимирівна;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Гаряга Олег Олександрович;

Перший заступник голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації Ткаченко Юрій Валентинович;

Перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сушінець Віктор Васильович;

Перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Лелюк Роман Валерійович;

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Гусєва Наталія Геннадіївна.

«Сучасні тенденції зростання ризиків надзвичайних ситуацій обумовлюють необхідність подальшого удосконалення підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту на місцевому рівні, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», − наголосив начальник Центру полковник служби цивільного захисту Василь Васильович Войтенко, відкриваючи заняття.

Особливу увагу викладачі приділили обговоренню актуальних питань організації цивільного захисту на місцевому рівні, шляхів виконання основних завдань, які покладаються на керівника ланки територіальної підсистеми м. Києва ЄДС ЦЗ, основними з яких, є:

·      забезпечення реалізації вимог Кодексу цивільного захисту України;

·       здійснення керівництва ланкою у сфері ЦЗ;

·   керівництво організацією формування річного плану заходів ЦЗ ланки та контролю його виконання;

·забезпечення ЦЗ на підпорядкованій території та готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ до дій у НС;

·      організація та контроль з навчання керівного складу органів управління та фахівців з функціональної підготовки у сфері ЦЗ за цільовим призначенням.

Акцент під час навчання слухачів був зроблений на оновленні спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту, необхідних для успішного виконання обов’язків за призначенням, спрямованих на підвищення ефективності системи цивільного захисту у підпорядкованих районах.

З метою надання допомоги у відпрацюванні начальних завдань у часи самостійної роботи, розробки рефератів згідно визначеної тематики кожний слухач був забезпечений відповідними навчальними та методичними матеріалами, наданими в електронному вигляді.

Процес навчання триває.

 

Матеріал підготовлено викладачем НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва  Коренчуком О.С.